آرمانشهر

خواب خرگوشی ما (تصويری)

-نمونه ای از گوساله سرخ رنگی که صهيونيستها با استفاده از دانش ژنتيک برای قربانی کردن در محل ساخت معبد سليمان توليد کرده اند: -لباس طراحی شده برای خادمان معبد سليمان (پرچم آمريکا در پشت سر مدل قابل توجه است):

-ماکت معبد سليمان:

-دو نمونه از اشياء و ملزومات فراهم شده برای معبد:


منبع: http://www.templeinstitute.org

+ حامد ; ٥:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/٦/٢٩
comment نظرات ()

بما کسبت ايدی الناس

ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ايدی الناس

+ حامد ; ۱:۳٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۳/٦/٢
comment نظرات ()