آرمانشهر

باهنر و حزب الله

خدايا شر امثال باهنر را از سر حزب الله کم کن!

اين باهنر آنقدر تنگ نظر است که هفته گذشته وقتی يکی از نمايندگان اصولگرای تهران برای سخنرانی به شهرستان ما آمده بود (شهرستانی که در آن تحصيل می کنم)، شخصاً به دفتر شورای هماهنگی نيروهای انقلاب شهرستان تلفن کرد و خواست که هيچکدام از وابستگان شورای هماهنگی، در سخنرانی اين نماينده حاضر نشوند. چرا؟ چونکه اين نماينده با کانديداتوری لاريجانی مخالف است. به زور می خواهند لاريجانی را بکنند تو پاچه حزب الله و مردم.
ما که تا به حال هر که را ديده ايم به يکی از اين پنج شش نفر می خواهد رای دهد: احمدی نژاد، توکلي، قاليباف، معين، ولایتی و هاشمی رفسنجانی (به ترتيب الفبا نوشتم). آنوقت نمی دانم بر اساس کدام نظرسنجی لاريجانی وضعيت خوبی دارد.
گندی که جناب لاريجانی با صدا و سيمايش به فرهنگ اين مملکت زد بس نبود که می خواهند رئيس جمهورش هم بکنند؟

+ حامد ; ٢:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۱/۳٠
comment نظرات ()

موضوعاتی برای نوشتن

موضوع برای نوشتن زياد است، اما حوصله ای نيست:

۱- کشته شدن اصلان ماسخادف
۲- محمد مددپور
۳- ابوالفضل سپهر (که تعطيلات نوروز را با سی دی های شعرخوانی او در دانشگاهمان گذراندم و چقدر هم حال داد!) و قطعه فيلم ۵/۴ دقيقه ای "سره و طوطی" او
۴- مجله سوره
۵- قضايای قابل توجه يمن
۶- حال اساسی که اردن و مصر به ديپلماتهای جمهوری اسلامی دادند و دل ما را خنک کردند!
۷- ترس از اينکه بچه حزب اللهی ها جو گير شوند و به رفسنجانی رأی بدهند
۸- بازگشت نزديک و اجباری ام به دوزخ پايتخت پس از شش سال
۹- مجموعه کتابهای نيمه پنهان ماه از انتشارت "روايت فتح"

+ حامد ; ۱:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۱/۱٥
comment نظرات ()