آرمانشهر

دیکتاتوری جهانی


 

به دنبال اظهارات یکی از نمایندگان پارلمان آلمان درباره مشارکت یهودیان در جنایات «بلشویک‌ها»، رهبران حزب دموکرات ـ مسیحی آلمان از اخراج وی سخن می‌گویند.

رییس حزب دموکرات مسیحی آلمان قصد دارد، مارتین هومان، نماینده پارلمان آلمان را، به خاطر یادآوری جنایات یهودیان از این حزب اخراج کند. (روزنامه شرق، 12 آبان 82)

 

ژنرال «راینهارد گوئنتسل»، فرمانده نیروهای مداخلهویژه ارتش آلمان به خاطر طرفداری از اظهارات ضد یهودی نماینده پارلمان، اخراج شد. (روزنامه کیهان، 14 آبان 82)

                     

 ***

آیا بلشویسم یک مرام یهودی نیست و نماینده و ژنرال آلمانی تاوان دروغپردازی خود علیه یهودیان را پس می دهند؟

پاسخ این سئوال را در مرحله اول از منابع یهودی می گیریم:

 

نشریه «وقایع نامه یهودی» چاپ لندن در تاریخ چهار آوریل 1919 چنین می نویسد: «مفاهیم و موضوعات بلشویسم در نکات متعددی با افکار و اندیشه های یهودیگری سازگاری دارند.»
همچنین نشریه یهودی « بئنای بریت» در نوامبر 1948 از قول یک صهیونیست می نویسد: «بعضی از مردم درباره کمونیسم سخن می گویند...من می گویم این یک ایدئولوژی یهودی است.»

لوئیس لوین، رئیس شورای یهودی کمک به روسیه، پس از سفر به این کشور در سال 1946 چنین می گوید: «بسیاری از مقامات عالی رتبه روسیه شوروی یهودی هستند. بسیاری دیگر از مقامات بلندمرتبه نیز ظاهر یهودی نداشتند، اما بطور خصوصی با من به زبان عبری یا یدیش سخن می گفتند.»[1]

از منابع یهودی که بگذریم، حقایق جالب توجهی در مورد نقش صهیونیستها در انقلاب بلشویکی 1917 روسیه و نفوذ آنها  در رژیمهای کمونیستی وجود دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود:

- حزب بلشویک روسیه، در حدود نیم قرن قبل از انقلاب 1917 در بروکسل تأسیس شد که بنیانگذاران آن جز یک یا دو نفر همگی یهودی بودند. «50 درصد اعضای اولین حزب سوسیال- دموکراتیک روسیه که حزب بلشویک بعدها از دل آن درآمد یهودی بودند».     
«هنگامی که حرکت بلشویکی روس به حالت انفجار رسید، تزار و اعضای خانواده اش در «اکاترین برگ» قتل عام شدند. قاتلان تزار عبارت بودند از ژاکوب سوردلو، که بعدها رئیس جمهور روسیه شد، ژاکوب ژوروفسکی، چاجیم گولوسکین و بالاخره پیتر جرناکوف که جملگی یهودی بودند.»
[2]


- « 17 نفر از 22 وزیراولین دولت کمونیستی، یهودی بودند.»
[3]

 

- لنین، تروتسکی(یهودی) و سایر رهبران انقلاب روسیه، توسط بانکهای یهودی «کوهن لائب»  و « برادران لازارد» و بانکداران یهودی همچون گوگنهام، یعقوب شیف، فیلیکس واربورگ،  مورتیمر، ماکس بریتونگ و...تأمین مالی می شدند. [4] بطوریکه «یعقوب شیف در آوریل 1917 علناً اعلام نمود که در سایه حمایتهای مالی وی بود که انقلاب روسیه به ثمر رسید» [5]

- ویکتور مارسدن روزنامه نگار انگلیسی می نویسد: «به هنگام تولد بلشویسم در روسیه از میان 545 نفر مقامات طراز اول بلشویسم، 477 نفرشان یهودی بودند.»
«اسناد کنگره آمریکا در سال 1933 نشان می دهد که 406 نفر از 503 نفر اعضای عالیرتبه حکومت شوروی یهودی بودند. و در میان 42 نفر سردبیر و ناشر مطبوعات و روزنامه های رسمی 41 نفر یهودی بودند.»
پیتر براون در کتاب «جنگل اروپایی»، چاپ 1935 می نویسد: «در کمیته مرکزی حزب کمونیست که از 59 عضو تشکیل شده، 56 نفر یهودیند و سه نفر دیگر همسر یهودی دارند.»
[6]

- لنین و استالین روابط خویشاوندی گسترده ای با یهودیان داشتند، همسران هر دو یهودی بودند و صحبتهای خانوادگی آنها به زبان یدیش (عبری مخلوط با آلمانی) انجام می شد. پدربزرگ مادری لنین نیز یهودی بود. [7]

- تقریباً تمام رهبران احزاب و سازمانهای کمونیستی در کشورهای مختلف، اعم از بلوک شرق یا غرب، یهودی بودند: مثل «بوردوین» و «کروزنبرگ» که بنیانگذار حزب کمونیست چین بودند و یا «آندره ژید» و «آندره مالرو» که  سازماندهان حزب کمونیست فرانسه بودند [8] و یا «ادوارد اوشاب» که دبیرکل حزب کمونیست لهستان بود و یا «موشه پیاده» که در سوابق خود ریاست کابینه و پارلمان یوگسلاوی را دارد و یا «تئودور ژیوکف» که نخست وزیر رژیم کمونیستی بلغارستان بود [9] و یا «آنا بوکر» که رئیس جمهور رومانی کمونیست بود [10]...

                                                     

 ****

همانطور که می بینیم شواهد و قرائن فراوانی در اثبات صهیونیستی بودن بلشویسم وجود دارد. پس گناه نماینده و ژنرال آلمانی چیزی جز بیان واقعیت نبوده است!

دولتهای غربی بارها نشان داده اند، تنها امر مقدسی که احدی حق انتقاد از آنرا ندارد «صهیونیسم» است. از برخورد شدید  آمریکا و اتحادیه اروپا  با سخنان ضدصهیونیستی ماهاتیر محمد در سازمان کنفرانس اسلامی نیز مدت زیادی نمی گذرد.  این در حالی است که  همین دولتها، سخیفترین اهانتها علیه مقدسات ادیان الهی را به بهانه آزادی بیان مورد حمایت قرار می دهند.

 آیا این حقیقت تلخ از چیزی جز حاکمیت صهیونیسم بر این ممالک حکایت می کند؟ 

 

 

پی نوشت:

1- فاتحین جهانی، لوئیس مارشالکو، ترجمه عبدالرحیم گواهی، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان، 1377، صفحات 56، 109 و 255

2- همان، صص50 و 52

3- دنیا بازیچه یهود، آیت الله سیدمحمد شیرازی، نشر حجت، 1378، فصل توطئه ها

4- فاتحین جهانی، ص 54 و دنیا بازیچه یهود، فصل توطئه ها

5- هیچکس جرأت ندارد آن را توطئه بنامد، گاری آلن، ترجمه عبدالخلیل حاجتی، 1377، ص118

6- فاتحین جهانی، صفحات 56، 106 و 107

7- همان، صص 55 و 105

8- همان، صفحات 57 تا 66 و صفحات 295 تا 298

9- مبانی فراماسونری، گروه تحقیقات علمی، ترجمه جعفر سعیدی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1376، صص 342 و 343

10- نفوذ صهیونیسم بر رسانه های خبری و سازمانهای بین المللی، فؤادبن سید عبدالرحمن الرفاعی، ترجمه حسین سروقامت، سازمان انتشارات کیهان، 1377، ص101

+ حامد ; ٥:٠٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/۸/۱۸
comment نظرات ()