آرمانشهر

مرحوم خلخالی و دموکراسی

  در چند روز گذشته، خبر فوت حجت الاسلام خلخالی واکنشهای گوناگونی در بين مردم داشته است. عجيبتر از همه، اظهار خشنودی برخی افراد است که خود را طرفدار حاکميت دموکراسی می دانند. 

متأسفانه بعضی از ما ايرانيها خيلی زود دچار فراموشی می شويم. دموکراتهايی که خلخالی را بخاطر  اعدام وابستگان رژيم پهلوی و عناصر ضدانقلاب شماتت می کنند، اگر قدری به ذهن خود فشار بياورند به ياد خواهند آورد که زمانی خودشان حامی اعدامهای انقلابی او بوده اند. اگر هم اين دموکراتها سن و سالشان به اين حرفها نمی رسد، می توانند از والدين خود سؤال کنند. آنوقت متوجه خواهند شد که پدر و مادرشان جزو کسانی بوده اند که در همان سالها شعار «فلانی اعدام بايد گردد»شان گوش فلک را کر کرده بود.

مگر مرحوم خلخالی در آن سالها به جز من و شما و يا پدران و مادران ما و اکثريت مردم ايران پشتوانه و مشوّق ديگری برای اعدامها داشته است؟

آيا غير از اين است که پس از انتشار خبر اعدام امثال هويداها ، مردم - همه مردم- به خيابانها می ريختند ، الله اکبر سر ميدادند ، شيرينی پخش می کردند و پايکوبی می کردند؟
آيا غير از اين است که بعضی از وابستگان رژيم شاهنشاهي، پيش از آنکه بازداشت شوند، توسط خود مردم در کوچه ها و خيابانها اعدام شدند؟
آيا اينطور نبوده است که بسياری از ما (مايی که امروز از مرگ اولين حاکم شرع انقلاب خوشحاليم)، زمانی آنقدر انقلابی و دو آتشه بوديم که از مماشات و سهل گيری انقلاب اسلامی با طاغوتيان گلايه می کرديم و حجم اعدامها را ناکافی می دانستيم؟

خودمان را به آن راه نزنيم! اعدامهای اول انقلاب از پشتوانه قوی مردمی برخوردار بود و احکامی که مرحوم خلخالی صادر می کرد کاملاً منطبق با دموکراسی بود.

يا بايد طرفدار دموکراسی باشيم و به عوارض آن (از جمله اعدامهای انقلابی) تن دهيم و يا اگر می خواهيم اعدامها را محکوم کنيم ، بايد بپذيريم که دموکراسی چيز خوبی نيست.

خوشبختانه من هم با دموکراسی مخالفم و هم اعدام شدگان را (که افرادی جنايتکار بودند) مستحق مرگ می دانم.

***
مجيد انصاری در مجلس ترحيم حجت الاسلام خلخالی: چرا وقتي مي نويسند ، آقاي خلخالي دستور اعدام 20 نفر را در پاوه داد ، نمي گويند آن افراد پوست سر مردم را مي كندند و كشور را در معرض تجزيه قرار داده بودند؟

+ حامد ; ٦:٠٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/٩/۱٠
comment نظرات ()