آرمانشهر

اسرائيليات

يکی از نکاتی که در مطالعه نوشته های ضداسلامي، توجه مرا به خود جلب کرده است استفاده فراوان اسلام ستيزان از مجعولاتی است که يهوديان آنها را وارد اسلام کرده اند. در حقيقت اين دجال صفتان برای منفور کردن چهره اسلام در نظر خوانندگان، به مطالبی از متون اسلامی تمسک می جويند که اصلاً ربطی به اسلام ندارند و جمعی جاعل حديث يهودي آنها را ساخته اند.

شهيد مطهری در اين مورد چنين می گويد:
"يهودی ها، افکار و معتقدات خودشان را در ميان مسلمانان به صورت حديث درآوردند، اين ها در نفاق هم عجيب بودند، به ظاهر مسلمانی می کردند و با مسلمانها رفت و آمد می کردند، ولی افکار خودشان را به صورت حديث در ميان مسلمين رايج می کردند. يهودی ها در اين کار بسيار مهارت داشتند. البته مسيحی ها و مانوی ها هم اين کار را کرده اند ولی يهودی ها خيلی زياد کار کرده اند چون اينها مهارتشان در تظاهر فوق العاده است که گاهی مسلمان ها آنان را از خودشان مسلمان تر می دانستند." (اسلام و مقتضيات زمان، ج۱، ص ۷۳)

نکته جالب اينجاست که يهوديان در يک زمان در لباس مسلمان و ناقل حديث، مشغول بستن مطالب چندش آور، خرافی و مشمئز کننده به اسلام بوده اند و در زمانی ديگر (يعنی امروز) در لباس شرق شناس و اسلام شناس با مانور دادن بر روی همان مطالب ساختگی به تخطئه اسلام می پردازند. و چه بی انصافند کسانی که فقط بلدند بافته های اين تحريفگران بزرگ تاريخ را بلغور کنند! 
اميدوارم فرصت و حوصله ای پيش بيايد تا بيشتر در اين مورد بنويسم.

+ حامد ; ۳:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۱٢/۱٦
comment نظرات ()