آرمانشهر

تشکر

بدینوسیله از آقای علیرضا شیرازی، مدیر سایت parseek که به شبهه پیش آمده در ذهن من با حوصله پاسخ دادند، تشکر می کنم. البته من در یادداشت خود، حکم قطعی در مورد سیاسی کاری پارسیک نداده بودم و نوشته بودم :« می توان احتمال داد...». با این حال اگر در اثر قضاوت شتابزده، موجب رنجش خاطر ایشان شده ام، معذورم. قضاوت من تا حدودی به خاطر نقصی است که در پارسیک وجود دارد، بطوریکه الآن هم اگر بوسیله کی بورد فارسی پارسیک(www.parseek.com/keyboard.asp)، آرمانشهر را جستجو کنم، به نتیجه نمی رسم. با تشکر از زحمات ایشان!

+ حامد ; ۱:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/٩/۱٥
comment نظرات ()