آرمانشهر

خدا کند اين خبر درست نباشد!

« نشريه راه توده ـ شماره 109 ـ مرداد 80

شركت لژ جمهوري اسلامي در اجلاس جهاني فراماسونري!

اين اجلاس در اسپانيا تشكيل شد و لژ جمهوري اسلامي با نام "خيام" در آن شركت كرد. دو لژ ديگر ايراني از خارج در اين اجلاس شركت داشتند!

براساس يك گزارش دريافتي، در هفته دوم ماه ژوئن اجلاس جهاني فراماسونري در كشور اسپانيا تشكيل شد. در اين اجلاس 3 لژ ايراني شركت داشته است، اما مهم تر از شركت 3 لژ ايراني در اين اجلاس آنست كه يكي از اين سه لژ مذكور از داخل كشور آمده و در كنار دو لژ ديگر ايراني كه در خارج از كشور قرار دارد در اجلاس شركت كرده است.
لژي كه از داخل كشور در اين اجلاس شركت كرده، وابسته به فراماسونري جديدي است كه در جمهوري اسلامي مركب از سياستمداران و سرمايه داران جمهوري اسلامي تشكيل شده است. لژ جمهوري اسلامي شركت كننده در اين اجلاس "خيام" نام داشته است و نوع مناسباتي كه با لژهاي ايراني خارج از كشور داشته، حكايت از مناسبات و آشنايي قبلي بوده است. آن دو لژ خارج از كشور نيز از وابستگان رژيم گذشته و سرمايه داران طرفدار سلطنت بوده اند...»

+ حامد ; ۱٢:۳٧ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۱/٧/٢۱
comment نظرات ()