آرمانشهر

مظلومیت

25 بهمن هم آمد و رفت و همچون چند سال گذشته، کمتر صحبتی از مناسبت تاریخی این روز به میان آمد. آخر نمی شود هم با مقامات لندن لاس زد، هم خاطره 25 بهمن 67 را زنده کرد...
دوران، دوران تشنج زدایی است...
***
دو ساعت است که مقابل صفحه مانیتور نشسته ام و هر چه فکر می کنم از چه بنویسم، نتیجه ای نمی گیرم. یادم آمد که مدتی پیش در اینترنت به دنبال مطلبی در مورد مصطفی مازح می گشتم، اما هر چه گشتم کمتر پیدا کردم...

گفتم همین مطلب را بنویسم که لااقل یک مورد اشاره به صاحب بزرگوار این نام، در نتایج جستجوها قابل دسترسی باشد!
+ حامد ; ٢:٤۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۱/۱٢/٦
comment نظرات ()