آرمانشهر

ایران دوستی صهیونیستهای ایرانی!

به بهانه اظهار نظر یکی از خوانندگان وبلاگ

اخیراً «مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی»، کتابی تحت عنوان «سازمانهای یهودی و صهیونیستی در ایران» منتشر کرده است. این کتاب بر اساس اسناد و گزارشهای «سازمان اطلاعات و امنیت کشور» (ساواک) در دوره پهلوی، تحقیق و تدوین شده است و به همین جهت مملو از گزارشهای مأموران ساواک در مورد سازمانها و مجامع یهودی و صهیونیستی دوران قبل از انقلاب است.
قسمتهایی از مقدمه این کتاب را در اینجا می توانید مطالعه کنید:

... تهیه و توزیع انواع مواد مخدر و نیز مشروبات الکلی در مناطق مختلف کشور، بخشی از فعالیت یهود بود که با اهداف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خاص صورت می گرفت. گسترش فعالیت شرکتها و کارخانه های تهیه و توزیع مشروبات الکلی از قبیل «شرکت میکده قزوین» که از سوی «عزیز رحیم زاده» یهودی به عنوان مدیر عامل و برادرانش اداره می شد، در میان افراد متدین موجب بروز عکس العمل های اعتراض آمیز گردید.

... دامن زدن به فساد و لاابالیگری در جامعه مسلمان از سوی برخی افراد و دستجات یهودی، تنها گوشه ای از عملیات تخریبی و مفسده انگیز عصر پهلوی بود.

... جمع آوری اشیاء عتیقه و تاریخی ایران و انتقال آنها به خارج کشور، به ویژه به سرزمین اشغالی فلسطین، به صورت آشکار و پنهان، همواره در دستور برنامه برخی افراد و کانون های یهودی قرار داشت.

... به گواهی اسناد موجود ، قاچاق اشیاء عتیقه و باستانی از ایران به فلسطین اشغالی، در دوره پهلوی به صورت امری متداول و رایج بین یهود بود.

...گزارش ساواک در مورد «امور مذهبی راجع به اقلیت کلیمی»، مورخ 15/2/41:
« وضع اقتصادی و مالی اقلیت یهود نسبت به مسلمانان و سایر طبقات بهتر می باشد...سرمایه داران عمده ایران اکثراً یهودی می باشند. حتی گفته می شود اگر سرمایه داران یهودی سرمایه نقدی خود را از بانک بازرگانی و سایر بانکها خارج نمایند دولت ایران را از نظر مالی در مضیقه سختی می گذارند.»

قسمتی دیگر از همین گزارش:
«طبقات مختلف یهود نیز مانند سایر مردم در رشته های مختلف مشغول کار می باشند و تفاوتی که برای این اقلیت می توان گذاشت اهمیت آنان به چند قسمت از شغلهای مخصوص از جمله مشروب سازی، مشروب فروشی، عتیقه فروشی، داروسازی، جواهر فروشی، صرافی، قاچاق فروشی، هروئین سازی، هروئین فروشی، دلال بازی و ایجاد بورس در مورد زمین فروشی و ایجاد بازار سیاه و همچنین پارچه فروشی است.»
+ حامد ; ٤:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/٢/٢٥
comment نظرات ()