آرمانشهر

تأملی در بنیان تاریخ ایران

به تازگی کتاب جالبی مطالعه کردم که حیف دیدم آن را به خوانندگان معرفی نکنم:
سری کتابهای «تأملی در بنیان تاریخ ایران» نوشته ناصر پورپیرار

از این مجموعه که قرار است به 13 جلد (چهار کتاب که سه تای اول آن هرکدام سه بخش و کتاب چهارمی، چهار بخش است- در مجموع سیزده جلد) برسد، تاکنون پنج جلد منتشر شده است و جلد اول آن(دوازده قرن سکوت: برآمدن هخامنشیان)، در مدت دو سال به چاپ پنجم رسیده است.

نویسنده این مجموعه به خوبی، تمام رشته هایی که طی یک قرن گذشته، «باستان گراهای نژادپرست اسلام ستیز» بافته اند پنبه کرده است. تا امروز مخالفان این کتاب، به جز فحاشی علیه شخصیت نویسنده آن، هیچ جوابی برای مطالب حیرت آور خود کتاب نداشته اند. بی تردید فراگیر شدن مطالب این کتاب، 90 درصد از شبهاتی را که نویسندگان اسلام ستیز در اینترنت و سایر رسانه ها پراکنده اند خنثی خواهد کرد. این را هم اضافه کنم که اگر این کتابها را مطالعه نکنید، نیم که هیچ، تمام عمرتان در فناست.

پورپیرار گفتگویی با سایت بازتاب انجام داده است که می توانید آن را مطالعه کنید.
+ حامد ; ۳:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۳/٢٤
comment نظرات ()