آرمانشهر

صهیونیسم زاییده یهودیت

یکی از دوستان سؤال کرده بودند که آیا من تفاوتی بین «یهودی» و «صهیونیست» قائل هستم یا نه. از آنجا که سیاستمدار نیستم به ایشان اینطور جواب می دهم:

 فرق چندانی بین یهودی و صهیونیست قائل نیستم. هر دو نژادپرستند. با این تفاوت که صهیونیستها علاوه بر نژادپرستی، خواهان اسکان یهود در فلسطین نیز هستند.
اگر تلمود با آن تعالیم ضد انسانی اش، کتاب مقدس «یهودیها» است، چرا فقط باید «صهیونیستها» را نژادپرست دانست؟ تنها یهودیانی می توانند از اتهام نژادپرستی مبرا باشند که تکلیف خود را با تعالیم نژادپرستانه تلمود مشخص کرده باشند.(در ستون کنار صفحه، لینک «تلمود» را فشار دهید تا با گوشه ای از این تعالیم آشنا شوید.) البته یهودیانی هستند که به تلمود اعتقادی ندارند، مثل «اسرائیل شاهاک» منتقد معروف یهودی و یا فرقه قرائی. اما این فرقه و اینگونه افراد همیشه در اقلیت بوده اند.
بعلاوه، با آن دسته از آیات قرآن که در نکوهش « یهود» ( و نه صهیونیست ها) است چه می توان کرد؟ در این آیات، «یهودیان» هستند که شدیدترین دشمن مؤمنان معرفی شده اند(مائده، 82)، «یهودیان» هستند که سعی شان گسترش فساد در زمین معرفی شده است(مائده، 64)، «یهودیان» هستند که حریص ترین مردم به حیات دنیوی معرفی شده اند(بقره، 96)...و خبری از کلمه «صهیونیست» نیست.

+ حامد ; ۱:٤٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/٤/۸
comment نظرات ()