آرمانشهر

فراماسون زدگی!

فراماسونری، سازمانی نیمه مخفی و جهانی است که در جهت مطامع زرسالاری یهود حرکت می کند. فراماسون ها از میان نخبگان فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشورها انتخاب می شوند.
اگر بخواهیم اصول اعتقادی فراماسونها را در 5 اصل خلاصه کنیم به این اصول می رسیم:

۱ـ جدایی دین از سیاست
۲- تساوی ادیان در حقانیت (پلورالیسم)
۳- دموکراسی مطلق و بدون قید و شرط
۴- داروینیسم‌ (نظریه ای که بر اساس آن انسان از نسل میمون به حساب می آید)
۵- اقتصاد آزاد و سرمایه داری

(این موارد را می توانید بصورت پراکنده در کتابهای گوناگونی که پیرامون فراماسونری نوشته شده اند، پیدا کنید. اما به عنوان یک نمونه مشخص، به کتاب "مبانی فراماسونری" اثر گروه تحیقیقات علمی ترکیه، ترجمه جعفر سعیدی رجوع کنید.)

+ حامد ; ٤:٠٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/٥/۳
comment نظرات ()