سه پرونده ، چهار نتیجه


مقدمه:
1- در تاریخ 31/2/80 شخصی به جرم جاسوسی برای سازمان سیا در زندان اوین اعدام شد.
2- خالد هردانی ( شخصی که سال گذشته به همراه چند نفر از اقوام خود و بنا به انگیزه های غیر سیاسی مثل فرار از مشکلات اقتصادی و زندگی در یک کشور خارجی، اقدام به ربودن یک هواپیمای مسافربری کوچک کرده بود و فیلم « ارتفاع پست» نیز از ماجرای او الهام گرفته است.) به همراه دو نفر از همکارانش در ماجرای هواپیماربایی به اعدام محکوم شدند.
3- دو هفته پیش(1/8/81) سه یهودی ایرانی که در سال 78 به جرم جاسوسی برای اسرائیل به زندان محکوم شده بودند مورد عفو قرار گرفته و آزاد شدند. گفتنی است این سه نفر که به همراه هفت نفر دیگر از همکیشان خود به جاسوسی برای رژیم صهیونیستی محکوم شده بودند، در شدیدترین مورد تنها به نه سال زندان، آن هم با احتساب دوران بازداشت در مراحل تکمیل و تحقیق پرونده، محکوم شده بودند. گفته می شود ادامه محکومیت باقی جاسوسان یهودی نیز به حبس تعلیقی تبدیل می شود.

نتیجه:
با توجه به مقدمه ای که گذشت، یکی از نتایج زیر باید درست باشد:
1- مجازات جاسوس سیا و هواپیماربایان خیلی سنگین است و مجازات خالد هردانی و همراهانش هر چه زودتر باید تخفیف یابد.
2- مجازات جاسوسان یهودی با توجه به این که برای یک رژیم متخاصم نیز جاسوسی کرده اند، بسیار سبک است و به هیچ وجه مستحق عفو نیستند.
3- خون یهودی از خون غیر یهودی رنگین تر است.
4- مسئولان کشورمان، تسلیم مداخله جویی بیگانگان در پرونده جاسوسان یهودی شده اند.

نظر شما چیست؟

/ 3 نظر / 8 بازدید
بچه یهودی

من در مورد تناقضاتی که در سیستم قضائی جمهوری اسلامی وجود دارد نمی خواهم صحبت کنم . ولی همین بس که حکم شهردار سابق تهران با آن همه اتهام وارده سرآخر 1 سال حبس با تمام امکانات بود!

بچه یهودی

در مورد یهودیان دستگیر شده این را لازم است بگویم که یکی از این سه یک جوان 16 ساله و دیگری یک پیرمرد ( استاد زبان عبری) بوده و به نظر شما این دو به چه اطلاعات مهمی دسترسی داشته اند که بتوانند آن را به اسرائیل بدهند !!!

حامد ( آرمانشهر)

در جواب بچه یهودی: لازم نیست جاسوس در موقعیتی قرار داشته باشد که مستقیمآ به اطلاعات محرمانه دسترسی داشته باشد، بلکه می تواند واسطه باشد، یعنی اطلاعات را از جاسوسانی که مستقیمآ به اطلاعات دسترسی دارند بگیرد و به سازمان متبوع خود انتقال دهد. اتفاقآ پیرمرد یا جوان 16 ساله از آنجا که کمتر شک برانگیز هستند برای ایفای این نقش مناسب ترند.