جعلی بودن پروتکلها چيزی را ثابت نمی کند - 1

مدتهاست که قصد دارم یادداشت مفصلی در مورد پروتکلهای سران یهود بنویسم.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 مسأله از آنجا شروع شد که در چند جای مختلف دیدم که عده ای، با اثبات جعلی بودن این متن و عدم انتساب آن به یهودیان، سعی در انکار وجود توطئه ای یهودی در سطح جهانی دارند.

در این جا با دو سئوال مواجهیم:

اول اینکه آیا پروتکلها واقعی هستند یا ساختگی؟ و سئوال دوم که مهمتر از سئوال اول است اینکه: آیا پروتکلها تنها سند وجود توطئه بین المللی یهودند؟ به بیان دیگر، آیا اثبات ساختگی بودن پروتکلها خدشه ای در این گزاره که زرسالاران یهودی برای حکومت بر جهان توطئه می کنند وارد می کند؟
ان شاء الله به جواب سئوال دوم خواهم پرداخت.

/ 1 نظر / 13 بازدید
علي

منتظر مقاله جديد ما با عنوان : مجلس شورا(پارلمان رايج در ايران و کشورهای دنيا)، دارای سيستمی غربی است، که نه تنها شرعی نيست ، بلکه عقلی هم نيست. يا شيد. از آنجا که بحث های ما صرفا جهت نظری دارد خواهشمنديم از هر نوع تفسير سياسی از مطالب ما خودداری کنيد. در مورد مجلس هم بحث ما کلی و در جهت حقيقت جويی است ، ولی واقع بينی اين است که به هر حال طبق قانون اساسی چنين مجلسی امور جامعه را به دست دارد