ما بی غيرت نيستيم!


بسم الله الرحمن الرحيم
کتابی هست با عنوان « تدارک جنگ بزرگ» که نويسنده اش يک خانم آمريکايی به نام «گريس هال سل» است.اين کتاب درباره دسته ای از مسيحيان پروتستان نوشته شده است که به « صهيونيست های مسيحی» مشهورند.
اعتقاد عجيب اين دسته از مسيحيان اين است که ظهور مسيح(ع)را مشروط به اشغال فلسطين و سرزمين های اطراف آن توسط یهودیان می دانند! به همين خاطر برای تعجیل در ظهور مسیح (ع)از رژيم صهيونيستی به شدت حمايت می کنند. بطوريکه تنها يکی از سازمانهای آمرکايی وابسته به اين فرقه، سالانه يکصد ميليون دلار ( معادل ۸۰ ميليارد تومان خودمان)کمک برای اسرائيل جمع می کند.
حالا ما مسلمان ها قبله اول و معراجگاه پيامبرمان توسط قومی نژادپرست اشغال شده است و خواهران و برادران دينيمان هر روز در فلسطين کشتار می شوند اما ککمان هم نمی گزد. و تازه وقتی صحبت از جمع آوری کمک مالی برای فلسطین می شود می گوییم:«چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.»!

/ 0 نظر / 10 بازدید