دفع بلای بوش

سرمقاله جمهوری اسلامي، مورخ ۲۹ فروردين 
شيخ الرئيس ابوعلي سينا, در كتاب «قانون» فصلي را به چگونگي گريزاندن مار و كژدم اختصاص داده و در مبحثي تحت عنوان «دفع بلاي موش» مينويسد: «يك موش نر بگيرند, پوستش بكنند و در خانه رها كنند و يا بيضه هايش را بركنند يا دمش را ببرند (اما پوست كندنش از همه موثرتر است) ديگر موش ها توبه مي كنند كه به اين خانه در آيند».
هرچند «قانون» ابوعلي سينا در طب است, امابه كار سياست هم ميآيد. سياستمداران ما بايد از اين دستورالعمل براي مقابله با مارها و كژدم ها و موش هاي عالم سياست نيز بهره برداري كنند.
موش اگر زبان نصيحت و موعظه را ميفهميد, نيازي به اين دستورالعمل بوعلي سينا نبود, زيرا آدميان ميتوانستند به نحوي با او كنار بيايند و مشكلي با او نداشته باشند. اينكه انواع و اقسام دام ها, تله ها, داروها و دستورالعمل ها از زمان ابوعلي سينا تا امروز براي مقابله با موش توصيه شده و مي شود, به اين دليل است كه موش يك موجود موذي است و زباني جز زبان زور را نميفهمد.
در عالم سياست نيز مارها و موش هائي وجود دارند كه با زباني جز زبان زور آشنا نيستند. اين موجودات موذي درست مثل مار خوش خط و خال هستند و مثل موش ميدانند چگونه خود را به موش مردگي بزنند و با فريبكاري و نيرنگ, اهداف خود را دنبال كنند و عليرغم اين فريبكاري ها و شعارهاي «دموكراسي» و «آزادي» و «حقوق بشر» كه سرميدهند, همه جهان را به فساد بكشند.
آمريكاي دوران بوش, يك نمونه است. فساد و تبهكاري آمريكا در جاي جاي جهان را فقط با برخورد تهاجمي ميتوان مهار كرد, درست همان نسخه اي كه ابوعلي سينا در «قانون» براي دفع بلاي موش توصيه كرده است. تجربه ثابت كرده است كه سياست نرمش, مذاكره, لبخند, سكوت و ملايمت در برابر آمريكا بهيچوجه كارآمد نيست و جواب نميدهد ولي آمريكا و همه زورگويان جهان, با سياست تهاجمي آشنائي دارند, آنرا به خوبي ميفهمند و در برابر آن وادار به عقب نشيني مي شوند. ويتنام يك نمونه روشن است. آمريكا بعد از آنكه در ويتنام 48 هزار كشته داد وادار به عقب نشيني شد. در لبنان نيز آمريكا و ساير كشورهاي غربي بعد از آنكه با تهاجم سنگين جوانان غيور حزب الله مواجه شدند وادار به عقب نشيني شدند و رژيم صهيونيستي نيز فقط در برابر عمليات نظامي و شهادت طلبي هاي حزب الله بود كه از جنوب لبنان فرار كرد و اكنون در داخل سرزمين هاي اشغالي فلسطين نيز در برابر تهاجم جوانان غيور فلسطيني است كه تعادل خود را از دست داده و درحال فروپاشي است .
تجربه انقلاب اسلامي كه پيروزي آن مرهون سياست تهاجمي حضرت امام خميني به رژيم شاه, آمريكا و رژيم صهيونيستي است, همين واقعيت را تأ
ييد مي كند. امام, در چارچوب همين سياست و تكيه بر اصل كارآمد و كارساز «نه شرقي ـ نه غربي» همه قدرتهاي زورگو و سلطه طلب را طرد كرد و آمريكا را «شيطان بزرگ» و «ام الفساد قرن» ناميد و شوروي و انگليس و آمريكا را در كنار همديگر قرار داده و هر كدام را بدتر از ديگري دانست و همواره به افشاگري عليه آنها پرداخت و افكار عمومي را عليه آنها شوراند. رمز پيروزي امام در همه مراحل همين بود و آنچه موجب منفور شدن آمريكا نزد ملت هاي مسلمان و چيره شدن جوانان حزب اللهي لبنان بر رژيم صهيونيستي و استيصال صهيونيست ها در برابر نهضت اسلامي فلسطين شد نيز همين است .
آنچه اين روزها در عراق ميگذرد, از يكطرف ددمنشي آمريكائيها را نشان ميدهد و از طرف ديگر آمادگي ملت عراق براي به خاك ماليدن پوزه اشغالگران را به رخ ميكشد. اين روحيه حماسي بايد تقويت شود. همسايگان عراق كه خود نيز در معرض سياست تجاوزكارانه آمريكائيها قرار دارند بايد با هر راه ممكن اين روحيه حماسي را در مردم عراق تقويت كنند و از سياست نرمش و توصيه به خويشتنداري و بويژه وساطت براي آشتي دادن ملت عراق با آمريكا بشدت اجتناب كنند. آشتي كردن يك ملت تحت سلطه بااشغالگران و غاصبان, با كدام معيار عقلي و عرفي و ديني سازگاري دارد؟ وزارت امورخارجه كشورمان بايد از تجربه هاي گذشته درس بگيرد و به روش هاي منفعلانه براي هميشه خاتمه دهد. اگر تجربه هاي گذشته هنوز به وزارت امورخارجه ما پندهاي لازم را نداده, لااقل از شهادت دبير اول سفارت كشورمان در عراق كه قطعا دستمزد آمريكائي ها به سياستمداران منفعل ماست عبرت بگيرند و از سياست نرمش در برابر اشغالگران دست بردارند.
سياستمداران ما چرا از تجربه التماس و تمنا به رژيم وابسته مصر براي از سرگيري رابطه و شكست سختي كه در اين زمينه خوردند و به بن بست رسيدند عبرت نمي گيرند؟ چرا حساب مبارك را كه دلال صهيونيسم است از شارون و بوش جدا ميدانيد؟ چرا در اوج عربده جوئي هاي بوش, باز هم اعلام آمادگي براي كمك به حل مشكل اشغالگران در عراق مي كنيد؟ اگر در سياست كم داريد لااقل از دستورالعمل ابوعلي سينا بياموزيد كه موش را فقط با پوست كندن موش نر ميتوان ترساند و به اين نتيجه برسيد كه دفع بلاي بوش نيز فقط به پوست از سر نظاميان متجاوز او كندن است و ديگر هيچ .

/ 4 نظر / 16 بازدید
hosein

سلام/ اول شدم يادت نره!!!!

hosein

دوما اينکه روش خوبی رو برای مبارزه پيشنهاد دادی اما بحث اين جاست که آيا بعضی از حضرات آمريکا رو واقعا موش مبينند!!!!!/ يا حسين

رفیع

کسی در مورد سوت زن در تاريکی چيزی می داند.. يا لاف دليری زدن. یا شعار دادن بی پشتوانه.. حرمت امام زاده به متولی آن است. روزنامه جمهوری اسلامی بر سر قبری گريه می کند که مرده در آن نيست. مگر حجت الاسلام حکيم و شبه نظاميان مسلحش که طرفدار ايرانند مرده اند؟ چرا بر عليه آمريکايی اعلام جهاد نمی کنند؟ چرا آمريکايی ها را مثل موش نمی بينند؟ نکند ما بايد از مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق هم عراقی تر بشويم؟ البته موضوع روشن است. آنها سهمشان را از قدرت گرفته اند و دلیلی ندارد اعتراض کنند. چرا روحانيون شيعه فتوای جهاد بر عليه آمريکايی ها نمی دهند؟ نويسنده مقاله فرسنگها از واقعيت دور است. رژيم اسرائيل دچار بحران فرو پاشی است؟ معلوم نيست اين موضوع را که حتی فلسطينی ها هم نفهميده اند چطور فردی که در تهران در گوشه ای امن نشسته فهميده.. فعلا که سازمان حماس دچار بحران شده. بعد از مرگ شيخ ياسين نتوانست حتی يک عمليات درست و حسابی انجام دهد. اگر به دادن شعار بود اتحاد شوروی سابق بهتر از ما شعار می داد. روزنامه جمهوری اسلامی اگر می تواند راه حل ساده ای برای رفع بحران اقتصادی کشور ارائه کند. نسخه های سوپر انقلابی پيشکش.

Ali

Agha Hamed, khilii gatii kar deee, God bless you boy