توطئه ؛ توهم یا واقعیت؟-۱


تئوری توطئه عنوانی است بر این باور که بسیاری از وقایع مهم جهان، بدان دلیل روی می دهند که پیش از آن توسط عده ای توطئه گر،برنامه ریزی شده اند.( لطفآ به کلمه «بسیاری» در عبارت بالا دقت کنید. چون مخالفان تئوری توطئه، وانمود می کنند که طرفداران تئوری، «همه» وقایع را کار توطئه گران می دانند. در حالی که بین « بسیاری» و « همه » تفاوت زیادی وجود دارد.)

چند سالی است که برخی، اعتقاد به وجود هر گونه توطئه خارجی را حاصل توهم و بدبینی بیان می کنند. بعضی ها که منصف تر هستند، در نقدهای خود منکر توطئه نیستند و گویا قصد مقابله با نگاههای افراطی و بیمارگونه را دارند، اما وقتی به بیان مصادیق می رسند، جوری بحث می کنند که نتیجه آن چیزی جز نفی وجود هرگونه توطئه جدی خارجی در تحولات معاصر ایران و جهان نیست. هدف من در این سلسله از یادداشت ها ارائه برخی از اسناد، اخبار و گزارش هایی است که به وضوح حکایتگر وجود توطئه هستند و نظریه توهم توطئه را نفی می کنند. در این راه از اسنادی که خوانندگان در اختیارم بگذارند، استقبال خواهم کرد. در ابتدا به چند نکته جالب در مورد نظریه توهم توطئه اشاره خواهم کرد.

/ 1 نظر / 26 بازدید
مرتضی

جالب اینه که طرفداران توهم توطئه همیشه مخالفان خودشونو به توطئه گری علیه خودشان متهم میکنند.